Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden:

 1. Het inschrijfformulier en het daarbij behorende lidmaatschap zijn strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden.
 2. Door te klikken op de link in de bevestigingsmail, bevestigt u lid te willen worden van ELTC en alle daar bijhorende verplichtingen, zoals hieronder genoemd, te accepteren.
 3. Een inschrijving kan alleen verwerkt worden na bevestiging d.m.v. de link in de bevestigingsmail.
 4. Een inschrijving is rechtsgeldig wanneer alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
 5. Met de inschrijving gaat u akkoord met een eenmalig inschrijfbedrag van € 10,-.
 6. U ontvangt jaarlijks één factuur voor contributie en voor eventuele bardienst-afkoop.
 7. Bij inschrijving gaat u akkoord dat wij uw emailadres gebruiken om u via mailings op de hoogte te brengen van tennis- en andere evenementen van ELTC.
 8. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap tijdens de contractperiode is niet mogelijk.
 9. Restitutie van het lidmaatschapsgeld als gevolg van ziektes, blessures e.d. is niet mogelijk. 
 10. Indien u een sleutel van het park heeft, dient u deze bij beëindiging van het lidmaatschap te retourneren aan de club. De betaalde waarborgsom wordt dan aan u terugbetaald.
 11. Aan acties of aanbiedingen kunnen voor en/of achteraf geen rechten worden ontleend.
 12. Leden maken op eigen risico gebruik van de faciliteiten van ELTC. ELTC sluit iedere
aansprakelijkheid van haar of één van haar vrijwilligers uit voor zaak- en/of letselschade of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf op het tennispark, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. ELTC is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en/of schade zowel direct als indirect aan of van zaken van de leden of introducés.
 13. U dient te allen tijde uw KNLTB-lidmaatschappas te kunnen tonen. Als u deze nog niet in uw bezig heeft, dient deze aangevraagd te zijn bij de KNLTB. Ben u hier niet zeker van? Stuur dan een mail naar ledenadministratie@eltc.nl.