Bestuur en commissies

BESTUUR

Voorzitter:Dennis van Zijl
Secretaris:Maaike Molenmaker
Penningmeester:Robbert Jan Bruins Slot
Algemeen bestuurslid:Remco Koman
Algemeen bestuurslid:Peter Hageman

Voor contact, vragen of opmerkingen is de vereniging bereikbaar via bestuur@eltc.nl

Een vereniging kan niet zonder actieve leden die in commissies bepaalde zaken voor hun rekening nemen. Lijkt het je leuk om zelf een commissie te ondersteunen, neem dan contact op met ons op! 

COMMISSIES

Groundsman:Peter Hageman
Barcommisaris:Marieke van der Heijden
Competitieleider:Dennis van Zijl en Remco Koman
Accountmanager:Vacant
Ledenadministrateur:Remco Koman